Kalapüügieeskirja plaanitavad muudatused: muutub haugipüügi keeluaeg, rakenduvad piirangud püütud kala kogusele  

Eesti Kalastajate Selts, 15. juuli 2020

Juuni lõpus toimunud kohtumisel arutas keskkonnaministeeriumi kalavarude osakond koos Eesti kalastusklubide esindajatega eelseisvaid võimalikke kalapüügieeskirja muudatusi.

Muudatuste vajaduse tingvad mitmed asjaolud. Esmalt on vaja viia kalapüügieeskiri kooskõlla uue EL Läänemere tehniliste meetmete määrusega. Teiseks vajadus muuta ja kaotada erinevate liikidega seotud kaitsemeetmeid, sealhulgas keelualad ja -ajad, mis tulenevad teadlaste uuematest uuringutest. Kolmandaks on eeskirja lisatud varasemalt keskkonnaministri ajutiste püügikitsenduste määrusega kehtestatud kalapüügikitsendused, nagu näiteks Pärnu jõe suudmeala keelud ja mitmed harrastuskalapüüki puudutavad meetmed.

Vaatame üle, millised muudatused puudutavad eeskätt harrastuskalastajaid.

  • ·        Mitmed jõesuudmed, millel seni puudusid püügipiirangud meres, saavad nüüd 500 m püügikeelu 15. augustist 30. novembrini ja 1. märtsist 31. maini.
  • ·        Kaob termin „püük jäävabast veest“. Näiteks haugipüügikeeld algab nüüd kõikjal Eestis 15. märtsist.
  • ·        Haugi keeluaeg sisevetes ühtlustub haugipüügi piiranguga meres: 15. märtsist kuni 30. aprillini. Vaid Peipsis saab keeluaeg olema 15. märtsist kuni 5. maini.
  • ·        Pärnu lahe keelualade süsteem muutub lihtsamaks, harrastajate püügiala suureneb.
  • ·        Rakenduvad piirangud harrastaja poolt päevas välja püütud kala kogusele. Ettepanekute kohaselt võiks kalastaja edaspidi koju viia päevas näiteks 5 haugi, 2 meriforelli, lõhet või jõeforelli, 15 kilo ahvenat ning 15 latikat.
  • ·        Sisevetes kehtib edaspidi kohapüügikeeld 5. maist kuni 10. juunini.
  • ·        Lubatakse õngitsemine ka Narva jõe vanajõgedes.
  • ·        Lubatud on kalapüük Emajõe lähtest kuni esimese maanteesillani, mis praegu on keelatud.
  • ·        Emajõe vanajõgede suudmetele lähemal kui 50 m keelatakse püük nakkevõrguga. Keeld ei puuduta kalastajaid, kes püüavad kala õngejadaga, mis on samuti kutseline püügivahend.
  • ·        Kalade mõõdu arvestamisel kaob edaspidi nn väike l ehk pikkus ninamiku tipust sabauime alguseni. Jääb vaid L, mis on kala pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni. Nii on näiteks haugi alammõõt edaspidi L = 45 cm.

Plaanitavad muudatused on esialgu vaid ettepanekute tasemel ega ole vormistatud eelnõuks.

Artikli täismahus lugemiseks vajuta:
%
Proovi Digilehte
1€/kuu
Oled juba lugeja?