Kalapüügieeskirja on tehtud mitmed olulised muudatused

Aare Pai, Keskkonnaameti eluslooduse ja kalanduse järelevalve arendusosakonna peainspektor, 19. veebruar 2021

Harrastuskalapüük on Eestis üks kõige levinumaid hobisid. Selleks, et pakkuda püügirõõmu võimalikult paljudele huvilistele ja et kalavaru jätkuks ka tulevastele põlvkondadele, tuleb püüginõuded aeg-ajalt üle vaadata ja vajadusel muuta.

Selle aasta algusest jõustusid kalapüügieeskirjas mitmed olulised muudatused.

UUED PÄEVALIMIIDID HARRASTUSKALAMEESTELE. Harrastuspüügil õngpüünistega on kehtestatud mõnele kalaliigile täiendavad limiidid. Sellest aastast tohib püüda ööpäevas 5 haugi, 5 koha, 15 latikat ja 2 lõhelist (2 lõhet või 2 forelli või 1 lõhe ja 1 forell). Lõhe ja forelli (meri- ja jõeforelli) päevalimiit jääb tegelikult varasemaga samaks, kuid sisevetele lisaks laieneb see nüüd ka merele. Samuti jääb samaks ahvena 15-kilone päevalimiit. Jõevähi püügilimiit väheneb 100-lt isendilt 75-le.

Harrastuspüügi saak on mõeldud oma tarbeks. Keskkonnaministeeriumi hinnangul on päevalimiitide muudatused vajalikud, et propageerida eetilist harrastuspüüki ning ohjata püüdjaid olukorras, kus püütakse välja ebamõistlikus koguses kalu ja tekitatakse sellega kahju kalavarude jätkusuutlikkusele.

MITMED KEELUAJAD ÜHTLUSTUVAD. Koha keeluajaks on 5.05‒10.06, mis on nüüd ühesugune kõigis siseveekogudes. Haugi keeluajaks siseveekogudes (v.a Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv) on ajavahemik 15.03‒30.04. Ära on kaotatud termin „välja arvatud jääalusel püügil“.

JÄÄB VAID ÜKS ALAMMÕÕT. Kui varem võis arvestada kahe alammõõduga (l ja L), siis nüüd saavad püüdjad arvestada vaid ühega (L). Kala pikkust tuleb mõõta ninamikust (suu suletud) kuni sabauime kiirte lõpuni. Selliselt peaks olema mõõtmine ühtne ja kõigile arusaadavam ning nii mõõdavad kalu ka järelevalveametnikud.

Kalade alammõõdud jäid samaks, muudeti vaid angerja alammõõtu Emajões. Nüüd on see 55 cm ehk siis sama mis Võrtsjärves ja Peipsi järves.

KEELDUDEGA SEOSES ON MUUDATUSI JÕGEDE SUUDMETES. Lisandunud on uusi jõgesid, millele on suudmesse kehtestatud keeluala. Samas on mõned jõed ka nimekirjast kaotatud. Osal suudmealadest kehtib täielik püügikeeld ja osades lubatakse püüda käsiõngega. Täpsemalt tasub need muudatused üle vaadata kalapüügieeskirja lisadest 7, 8, 10 ja 14.

Kalale minnes tasub võtta aega ja püügikohast lähtuvalt vaadata üle uus kalapüügieeskiri ja selle asjakohased lisad. Ära ei tohiks unustada ka iga-aastaseid ajutisi püügikitsendusi.

Kivi kotti!

Artikli täismahus lugemiseks vajuta:
%
Proovi Digilehte
1€/kuu
Oled juba lugeja?